Jan Mostert

Jan Mostert (1957) volgde opleidingen voor bouw-en onderhoudstimmeren, meubelmaken, liep stage in de hout-scheepbouw en deed een opleiding voor docent handvaardigheid aan de academie voor beeldende vorming. 
Na een periode als meubelmaker en timmerman besloot hij zich toe te leggen op het maken van beelden. Vanaf begin jaren 90 exposeert hij op zeer diverse locaties, variërend van galeries en musea tot bedrijven, beurzen en kunstenaarsverenigingen. Dit leidde tot een omvangrijk oeuvre van autonoom werk en beelden in opdracht.
 De afgelopen 10 jaar raakt hij steeds meer betrokken bij c.k.v. lessen op scholen en projecten in de wijk waarin hij naast het begeleiden van kinderen ook werk ter plekke maakt.

Jan : ''door in aanwezigheid en soms samen met kinderen een kunstwerk te maken ontstaat een grotere betrokkenheid zodat objecten als ze een plek krijgen meer van henzelf en de omgeving worden. Er heerst als het ware een auteursrecht op dat het persoonlijke oversteigt en de relatieve kwetsbaarheid van het materiaal gaat juist de 'grootste kracht' ervan worden.

Jan-Mostert